​ഓർമയിൽ ഒരു വിഷുക്കാലം…

ഒരുപാട് കൊതിച്ചു കിട്ടുന്നൊരു വേനൽക്കാലമുണ്ടായിരുന്നു…
വിരസമായ ക്ലാസ്സുകൾക്കും ദൈർഘ്യമേറിയ

പരീക്ഷകൾക്കുമൊടുവിൽ 

തെല്ലൊരാശ്വാസമായി കടന്നുവരുന്ന അവധിക്കാലം…

ഒരു വർഷത്തെ മുഴുവൻ വിശേഷങ്ങളും പങ്കുവക്കാൻ,

എല്ലാ വേദനകളും മറന്നാനന്ദിയ്ക്കാൻ,

ഒത്തുചേരലിന്റെ ആഘോഷമായി ഒരു വിഷുക്കാലം..

കൊളുത്തിയ നിലവിളക്കിൻ തിരിവെട്ടത്തിൽ

നീലക്കുറുമ്പന്റെ കണ്ണുകൾ തിളങ്ങുന്നത് കണികണ്ടുണരും…

കണിക്കൊന്ന പൂവിട്ട വഴിത്താരകളിൽ

പുലർച്ചെ തന്നെ ബാല്യത്തിന്റെ കാഹളമുണരും…

കണിവെള്ളരി തൂക്കുന്ന കോലായിൽ 

പുതുപുടവയുടെ മണമൊഴുകും…

കുറുമ്പേറിയ കുസൃതിക്കുരുന്നുകൾ

കുഞ്ഞിക്കൈകൾ നീട്ടി കാത്തിരിയ്ക്കും…

കൈനീട്ടത്തിന്റെ തുട്ടുകൾ ആ 

ചുണ്ടുകളിൽ പൗർണമി വിടർത്തും…

ഇടത്തോട്ടിലയിട്ട അടുക്കളയിൽ രുചി 

ഒരുത്സവം തീർക്കും…

അന്നൊരുവനും വിശന്നിരിയ്ക്കില്ല…

വരുന്നോരെ എല്ലാം വിളിച്ചൂട്ടുന്ന വിഷുവാണ്…

ഇരുൾ വീണാൽ പിന്നെ പൂരമാണ്…

നിറം പെയ്യുന്ന അമിട്ടുകൾ ആകാശത്തു നൃത്തം ചവിട്ടും…

അന്നെല്ലാർക്കും ആഘോഷമാണ്…

ഹൃദയം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന പുഞ്ചിരിയാണ്…

ഇത് സമൃദ്ധിയുടെ ഉത്സവമാണ്…

സ്നേഹത്തിന്റെ കൈകോർക്കലാണ്…

HaPpY Vishu….😍😍😍

Advertisements

2 thoughts on “​ഓർമയിൽ ഒരു വിഷുക്കാലം…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s