ചില തോന്നലുകൾ

ജീവിതത്തിൽ ഇടയ്‌ക്കെങ്കിലും
മൗനത്തിനു കാതോർത്തിട്ടുണ്ടോ?

രാത്രിയുടെ മൂകമായ യാമങ്ങളിൽ

ഒരിയ്ക്കലെങ്കിലും പിന്നിലൊരു കാലൊച്ച കേട്ട് തിരിഞ്ഞുനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

ആരും പിൻതുടരുന്നില്ലെന്നാശ്വസിച്ച് ബോധപൂർവം വിസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മരണം മണക്കുന്ന ശ്മശാനഭൂവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക്

ശൂന്യത തേടി നടന്നിട്ടുണ്ടോ?

എങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം കേൾക്കാം,

നിശബ്ദതയുടെ ശബ്ദം….

ഭീതിയോടെ മാത്രം കണ്ടിരുന്ന ആരുടെയൊക്കെയോ 

മൂർച്ചയേറിയ നോട്ടം നമ്മെ തുളച്ചുകേറുന്നതായി തോന്നാം….

അവർക്ക് എന്തോക്കെയോ പറയാനുണ്ടാവും..,

ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടാവും….

ഗാഢമായ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ കാരണമില്ലാതെ

ഞെട്ടിയുണർന്നിട്ടുണ്ടോ?

വീണ്ടും കണ്ണുകൾ മുറുകെ അടച്ച് ശാന്തിയുടെ പുതപ്പ് മൂടിക്കിടന്നിട്ടുണ്ടാവും…

ഒരിരുണ്ട രാവിൽ വാതിൽക്കൽ ആരോ വന്ന്

മുട്ടിവിളിയ്ക്കുന്നതായി തോന്നി

ജാലകം വഴി എത്തിനോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

തോന്നലാണെന്നുള്ളിൽ പറഞ്ഞാശ്വസിച്ച്

മറ്റെന്തോ തിരക്കുകളിലൊളിച്ചു കാണും…

ഈ വരികൾ വായിച്ച് തീർത്തൊടുവിലൊരു

നേർത്ത നെടുവീർപ്പുമായിരിയ്ക്കുമ്പോൾ

ഇതിലൊന്നെങ്കിലും തെല്ലലോസരപ്പെടുത്തിയോ?

ഇല്ല…,ഇല്ലാത്തവയുണ്ടെന്ന് തോന്നി

ശൂന്യതയിൽ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിയ്ക്കാൻ നമുക്കെന്തവകാശം?

Advertisements

4 thoughts on “ചില തോന്നലുകൾ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s