ചില നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ..

പരിഷ്‌കാരം ഒരു തരത്തിലും വന്നു പതിയ്ക്കാത്ത ചില നാട്ടിൻപുറങ്ങളുണ്ട്…
അവിടെ കാതടപ്പിയ്ക്കുന്ന രൗദ്രതാളങ്ങൾ അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്താറില്ല….

എന്നാലാ വയലേലകളിൽ നാടൻപാട്ടിന്റെ ശീലുകൾ എന്നും മുഴങ്ങാറുണ്ട്….

ഒത്തുചേരലിന്റെ വസന്തമായി അവിടെ ക്ലബ്ബുകളും പാർട്ടികളും ഉണ്ടാവാറില്ല…

എങ്കിലുമവിടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സൊള്ളാൻ ചായപ്പീടികകളും ആൽമരത്തറകളും സുലഭമാണ്….

ലാറ്റിൻ നൃത്തച്ചുവടുകൾ അവരുടെ കൈകാലുകൾക്ക് വഴങ്ങാറില്ല…

എങ്കിലും തെയ്യവും തിറയും കെട്ടിയാടാൻ മാത്രം അവർ തളർന്നിട്ടില്ല….

സാൻവിച്ചും ബർഗറും ഇതുവരെ അവരുടെ പ്രാതലിൽ ഇടം നേടിയിട്ടില്ല…

എന്നാൽ പ്ലാവിലയിൽ കോരിയെടുക്കുന്ന കുത്തരിക്കഞ്ഞിയുടെ രുചി അവർക്ക് സ്വന്തമാണ്…

ആഡംബര കാറുകളുടെ ആക്സിലേറ്ററിന്റെ ആവേശം അവർക്കിന്നുമറിയില്ല…

എങ്കിലും ഒരു വടി ചുഴറ്റി ടയർ ഓടിയ്ക്കുന്ന ബാല്യങ്ങൾ അവിടെ ധാരാളമാണ്…

അവരുടെ തീൻമേശയ്ക്കു മീതെ വിലയേറിയ വൈൻകുപ്പികളിൽ വീഞ്ഞിന്റെ ലഹരിയില്ല….

എന്നാൽ അവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ ലഹരിയാണ്….

ഒരിയ്ക്കലും മടുക്കാത്ത ലഹരി…

ചില നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ
Advertisements

One thought on “ചില നാട്ടിൻപുറങ്ങൾ..

  1. കുറ്റിപ്പുറം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ നാട്ടിൻ പുറത്തിന്റെ നന്മകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, “നാട്യ പ്രധാനം നഗരം ദരിദ്രം, നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം “.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s