​ആശ്വസിച്ചോളാം ഞാൻ…

നിറമേറിയ കനവുകളുമായി,
നാളെകളിൽ വിടരുന്ന

നാമ്പുകളാവാൻ കൊതിച്ച

നാളുകൾ ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ടായിരുന്നു…

എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ കനവുകൾക്ക് 

അവർ മുൻകൂട്ടി വില നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു…

അവരൊരുക്കിയ മനോഹരമായ

മതിൽക്കെട്ടുകൾക്കു പിന്നിൽ ഒരു തടവറയാണെന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾ ഒരിത്തിരി വൈകി…

ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണശേഷിയ്ക്ക് 

അവർ കൂച്ചുവിലങ്ങിട്ടു…

ശബ്ദമുയർത്താനും ശക്തിയാർജിയ്ക്കാനും 

ഞങ്ങൾക്കനുവാദമില്ലായിരുന്നു…

ഓരോ രാവിലുമുറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ

ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു…

നാളെ ഇനി ആരുണരാതിരിയ്ക്കുമെന്നോർത്ത്…

നാളെകളിനിയുണ്ടോ എന്നൊരുറപ്പുമില്ല…

അതവരുടെ പക്കൽ പണയത്തിലാണ്…

അനുവദിച്ച കാലവധിയ്ക്കൊടുവിൽ ഈ തടവറയിൽ നിന്ന് ഞാനും രക്ഷ നേടി…

എന്റെ കനവുകളുടെ ചേതനയറ്റ മാംസപിണ്ഡം ഈ 

തടവറയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച്…

എന്നാൽ ഇന്ന്…,

അങ്ങൊരു കൈത്തിരി ഉയരുന്നുണ്ട്..

പ്രതീക്ഷയുടെ തീനാളം…

ഇടറാത്ത മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ..,

തടവറയിൽപ്പെട്ടുപോയ അനേകം പേർക്ക് അവ ആശ്വാസമേകുന്നുണ്ട്….

ചടുലമായ ചോദ്യങ്ങളുമായി ഒരു കൂട്ടം പേർ മുൻനിരയിൽ…

അവരുടെ ചോദ്യത്തിനുത്തരം നൽകാതെ ഒരുവനും പിന്മാറുകയില്ല….

ആളിക്കത്തട്ടെ,,അവരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ തീജ്വാല…

അതിൽ വെന്തുവെണ്ണീറാവട്ടെ

തടവറ ഭരിയ്ക്കുന്ന മേധാവികൾ…

എന്റെ മരണത്തിലൂടെ ഒരായിരം തടവറകൾ തകർന്നുവെങ്കിൽ..,

ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് ആനന്ദിച്ചോളാം…

അശ്വസിച്ചോളാം….

#JusticeforJishnu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s