മറുപടി

പുറത്തിറങ്ങാൻ അവൾക്കിന്നു ഭയമാണ്.,
ചുറ്റിലും വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന കരാളഹസ്തങ്ങളെ,,,
വഴിയോരങ്ങളിൽ, തെരുവോരങ്ങളിൽ,
അവളെ പിൻതുടരുന്ന കാലൊച്ചകളെ …
അവളുടെ നിണം നുകരാൻ കൊതിയോടെ
ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ദ്രംഷ്ട്രകളെ,,,
അവളറിയാതവളുടെ മേനിയഴക്
ഒപ്പിയെടുക്കാൻ വെമ്പുന്ന ക്യാമറക്കണ്ണുകളെ,,,
അവളെ വാരിയെടുത്തു കൊണ്ടുപോവാൻ
നിരത്തിലൂടോടുന്ന ഒമ്നി വാനുകളെ,,,
അവളുടെ മാനത്തിന് വിലയിടാൻ മടിയ്ക്കാത്ത
മനുഷ്യത്വമറ്റ ചില നരാധമന്മാരെ,,,
എന്നാലിനിയും കാലമതിക്രമിച്ചിട്ടില്ല.
ഭയത്തിന്റെ മുഷിഞ്ഞ മുഖപടമഴിച്ചു മാറ്റുക,
പൊലിഞ്ഞു പോയ നിന്റെ സഹോദരിമാർക്കായി
പോരാടാൻ നീ തയ്യാറാവുക.
നീയൊഴുക്കിയ കണ്ണുനീരിന്നുപ്പിനെ
പ്രതികാരത്തിന്റെ കയ്പ്പായവനു പകരുക.
മടിയ്ക്കാതെ, മനക്കരുത്താർജ്ജിയ്ക്കുക.
ഇനിയാ മുഷ്ടി ചുരുട്ടുക,,,,മറുപടിയേകുക.,,,.
image

Advertisements

3 thoughts on “മറുപടി

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s